Elementair Boekhouden?

Elementair Boekhouden in Balans is geschikt voor iedereen die aan het examen Elementair Boekhouden van de Nederlandse Associatie voor Examinering wil deelnemen. In dit boek maak je kennis met boekhouden. Deze methode is voor nagenoeg elk niveau geschikt als introductie in het boekhouden omdat de basisstof voor elk niveau vergelijkbaar is.

Meer informatie vindt u op de bijbehorende website www.elementairboekhoudeninbalans.nl

Management & Organisatie?

Management & Organisatie in Balans is dé methode voor het vak management & organisatie in de bovenbouw van havo en vwo. De centraal eindexamenstof is volledig afgestemd op het examenprogramma en uit de schoolexamenstof blijkt de breedte van het vakgebied. Hierdoor heeft een docent vrijheid in de keuze van de leerstof en in de aanpak daarvan. Hierbij is variatie in de stof, aanpak en leerstijl mogelijk.

Meer informatie vindt u op de bijbehorende website www.managementenorganisatieinbalans.nl

 

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl
KVK 20080439