Opbouw van Basiskennis ondernemerschap in Balans

De methode is afgestemd op het examenprogramma van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

In het leeropgavenboek (isbn 9789462873957) wisselen theorie, voorbeelden en opgaven elkaar af.

Door de beschikbaarheid van het bijbehorende antwoordenboek (isbn 9789462873964) is zelfstudie mogelijk.

Uitgangspunten

Compleet

Alle onderwerpen uit het examenprogramma zijn opgenomen.

Opbouw

We volgen de onderdelen uit het examenprogramma.

Ieder hoofdstuk begint met een introductie van de te behandelen stof.

De paragrafen beginnen met concrete leerdoelen. Dit zijn de onderwerpen die centraal staan in de paragraaf. Deze zijn afgeleid van de eindtermen. In een paragraaf wisselen theorie, voorbeelden en doen elkaar af.

Na de laatste paragraaf is een begrippenlijst opgenomen. Hier vind je de belangrijkste begrippen uit de lesstof.

Elk hoofdstuk eindigt met integratie-opgaven. Dit zijn volwaardige opgaven over alle stof in een hoofdstuk en eerdere hoofdstukken.

Duidelijke uitleg

De uitleg en voorbeelden zijn zakelijk en helder geschreven. 

Indeling

Indeling

Introductie

1.1 Ondernemerschap in Nederland

1.2 Introductie ondernemingsplan

Deel 1 Marketing

2.1 Marketingbeleid en marketingmix
2.2 Bedrijven- en consumentenmarkt
2.3 Marktonderzoek

3.1 Producteigenschappen
3.2 Productlevenscyclus
3.3 Marktsegmentatie
3.4 Goederen en assortiment

4.1 Prijsbeleid
4.2 Prijsstrategie
4.3 Bedrijfskolom
4.4 Plaatsbeleid en distributiekanalen

5.1 Communicatie en media
5.2 Persoonlijke verkoop
5.3 Reclame en public relations
5.4 E-business en sociale media

Deel 2 Personeel en organisatie

6.1 Managementtaken ondernemer
6.2 Personeelsbeleid
6.3 Sociale zekerheid
6.4 Bescherming

7.1 Arbeidsovereenkomst
7.2 Beëindigen arbeidsovereenkomst
7.3 Flexibele schil

Deel 3A Bedrijfsadministratie: Financiering

8.1 Balans
8.2 Veranderingen op de balans
8.3 Winst-en-verliesrekening
8.4 Liquiditeit

9.1 Rechtsvormen
9.2 Eenmanszaak
9.3 Vennootschap onder firma en maatschap
9.4 Besloten vennootschap en naamloze vennootschap

10.1 Vreemd vermogen op lange termijn
10.2 Vreemd vermogen op korte termijn

11.1 Liquiditeit
11.2 Solvabiliteit
11.3 Rentabiliteit
11.4 Cashflow

Deel 3B Bedrijfsadministratie: Fiscale aspecten

12.1 Omzetbelasting
12.2 Facturen
12.3 Kasstaat
12.4 Debiteurenbeheer

13.1 Aangifte omzetbelasting
13.2 Kleineondernemersregeling

14.1 Ondernemingsfaciliteiten
14.2 Auto zakelijk of privé
14.3 Aangifte inkomstenbelasting
14.4 Aangifte vennootschapsbelasting

Deel 3C Bedrijfsadministratie: Ondernemingsplan

15.1 Persoonlijk plan
15.2 Marketingplan
15.3 Financieel plan
15.4 Uurtarief
15.5 Organisatieplan

16.1 Investeringsbegroting
16.2 Financieringsbegroting
16.3 Exploitatiebegroting
16.4 Liquiditeitsbegroting

Vragen of opmerkingen? Neem contact op door een mailtje te sturen naar info@vanvlimmeren.nl of bel ons.

Scroll naar top